Hovedseksjon

FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

FAU - skoleåret 2020-2021

Representanter FAU

Leder: Ingrid Elise Hoff

Nestleder: Maria Dahlstrøm

Sekretær:  Margit H. Moen 

 

Klasserepresentanter foresatte FAU

8A

 Maria Dahlstrøm

8B

 Ann Lind Fürstenberg 

8C

 Anette Vehus

8D

 Jostein Skjalg Hagemo

8E

 Morten Sand

8F

 Kathrine Bjørgo

9A

 Margit Helene Moen

9B

 Rune Larsen

9C

 Kjetil Svangtun

9D

 Torstein Kloster

9E

 Ragnhild Seip

9F

 Bjørn J. Stensaker

10A

 Ingrid Elise T. Hoff

10B

 Fredrik Schjold

10C

 Kristine Vejrup  

10D

 Trine Sagaas Rønningen 

10E

 Anita Sylte

10F

 Nina Asphaug Selboskar

FAU kan også følges på facebook. 

Relevante lenker

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tak aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Hentet fra: Opplæringsloven : Om foreldreråd ved grunnskoler