FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

 

FAU - skoleåret 2017-2018

Leder: Arnulf Røisgård

Mobil: 995914761

Mail: arnulfroisgaard@yahoo.no

Oversikt over FAU og klassekontakter skoleåret 17/18

FAU kan også følges på facebook. 

Relevante lenker

Velkommen som klassekontakt
Verktøykasse for godt elev- og foreldremiljø
Retningslinjer skoleball 2017 (FAU)
FAUs funksjonsbeskrivelse
Retningslinjer klasseturer (revidert juni 2017)
Håndbok klasseturer
Eksempel kontrakt klassetur
Eksempel kontrakt klassetur
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (fug.no)

Møteplan for skoleåret 16/17

 

 

 

Referater skoleåret 16/17                                   Innkallinger skoleåret 16/17

Referat 26.09.2916                                               Innkalling konstituerende møte

Referat 25.10.2016                                          Innkalling 25.10.2016                                                                              

Referat 15.11.2016                                               Innkalling 15.11.2016

Referat 12.12.2016                                               Innkalling 12.12.2016

Referat 10.01.2017                                                Innkalling 10.01.2017

Referat  07.02.2017                                               Innkalling 07.02.2017

Referat 06.03.2017                                                 Innkalling 06.03.2017

Referat 09.05.2017                                                Innkalling 09.05.2017

Referat 12.06.2017                                                Innkalling 12.06.2017

 

Referater skoleåret 15/16                                        Innkallinger skoleåret 15/16

FAU-møte 1                                                                Innkalling 22.10.15

FAU-møte 2                                                                Innkalling 26.11.15

FAU-møte 3                                                                Innkalling 21.01.16

FAU-møte 4                                                                Innkalling 18.02.16

FAU-møte 5                                                                Innkalling 17.03.16

FAU-møte 6                                                                Innkalling 21.04.16

FAU-møte 7