Hovedseksjon

FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

FAU - skoleåret 2023-2024

 

Representanter FAU

Leder:

Morten Kielland (morten.kielland@hotmail.com)

Nestleder:

Lars-Fredrik Forberg (lars.fredrik.forberg@gmail.com)

Driftsstyre- og SMU-representant 1:

Leder

Driftsstyre- og SMU-representant 2:

Nestleder

Vinterballgruppe:

Anette Vedhus Smedsvig (anette.vehus@smedsvig.net)

Vinterballgruppe:

Erik Brandt (erik.brandt@sonans.no)

 

Møteplan for FAU:

30. oktober 2023

4. desember 2023

29. januar 2024

11. mars 2024

29. april 2024

27. mai 2024

 

Styrets mailadresse: NOR-FAU-leder@osloskolen.no

 

Klasserepresentanter foresatte FAU

8A

Rolf Rønning

8B

Anette Vehus Smedsvik 

8C

Halvor Lundevall

8D

Linda Thøring Øverberg   

8E

Lise Falkfjell  

8F

Lars Fredrik Forberg

9A

Gro Owren Nygaard

9B

Marius Gunnar Timmann Mjaaland  

9C

Bjarne Kveim Lie

9D

Kristin Sørbye

9E

Ingunn Gihle

9F

Hans Georg Myklebust Leopolder

10A

 Elisabeth Madslien

10B

 Joachim Marius Henriksen

10C

 Anette Vedhus Smedsvig

10D

 Lillian Andenæs

10E

 Erik Brandt

10F

 Morten Kielland                                                       

 

Relevante lenker

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tak aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Hentet fra: Opplæringsloven : Om foreldreråd ved grunnskoler