FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

FAU - skoleåret 2019-2020

Representanter FAU

Leder: Kristin Skogeng
Nestleder: Håvard Hegdal
Sekretær: Tor Aarseth Kåpvik

Klasserepresentanter foresatte FAU

8A Hege Roll-Hansen
8B Helin Haslestad Føreid
8C Kristine Vejrup
8D Tor Aarseth Kåpvik
8E Sigurd Wirstad
8F Ingeborg Ågot Kjærnlig
9A Nils Amdal
9B Carina Nilstun
9C Per Jostein Vang
9D Marianne Vallestrand
9E Håvard Hegdal
9F Kristin K. Johansen
10A Ellen Marie Strøm-Roum
10B Ingeborg Margrethe Liahjell
10C Kristin Skogeng  
10D Nadine Elisabeth Martinuzzi
10E Kalle Hesstvedt  
10F Line Fiskerstrand Blekeli
10G Helene Nissen-Lie

FAU kan også følges på facebook. 

Relevante lenker

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tak aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Hentet fra: Opplæringsloven : Om foreldreråd ved grunnskoler