FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

 

FAU - skoleåret 2018-2019

 

Representanter foresatte

Oppdatering for dette skoleåret kommer.

 

FAU kan også følges på facebook. 

 

Relevante lenker

FAU har samlet noen erfaringer fra utvalgte klasseturer for erfaringsdeling og inspirasjon

Velkommen som klassekontakt
Verktøykasse for godt elev- og foreldremiljø
Retningslinjer skoleball 2017 (FAU)
FAUs funksjonsbeskrivelse
Retningslinjer klasseturer (revidert juni 2017)
Håndbok klasseturer
Eksempel kontrakt klassetur
Eksempel kontrakt klassetur
Foreldreutvalget for grunnopplæringen (fug.no)

 

 

 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tak aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Hentet fra: Opplæringsloven : Om foreldreråd ved grunnskoler

Drawing of a city