Hovedseksjon

FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

FAU - skoleåret 2020-2021

Representanter FAU

Leder: Maria Stjern Dahlstrøm

Nestleder: Morten Kielland

Referent:  Katrine Spein 

Styrets mailadresse: NOR-FAU-leder@osloskolen.no

 

Klasserepresentanter foresatte FAU

8A

 Katrine Spein

8B

 Marte Lie Høivik 

8C

 Mangler informasjon 

8D

 Mangler informasjon 

8E

 Harald Aasheim 

8F

 Anne Wangberg

9A

 Maria Dahlstrøm

9B

 Joachim Marius Henriksen 

9C

 Anette Vehus

9D

 Jostein Skjalg Hagemo

9E

 Eli Asplund

9F

 Morten Kielland

10A

 Sindre Holme

10B

 Ida Dahl Nilsen

10C

 Njord Nordstrand  

10D

 Torstein Kloster  

10E

 Kerstin A. O. Nilsen

10F

 Helene A. Nissen-Lie

FAU kan også følges på facebook. 

Relevante lenker

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tak aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Hentet fra: Opplæringsloven : Om foreldreråd ved grunnskoler