FAU

Utvalget skal jobbe på vegne av foreldrene og barna ved å sette fokus på hva som er viktig i barnas skolesituasjon og bedre deres skolehverdag. FAU har ikke beslutningsmyndighet innenfor skolens ansvarsområde og er kun et rådgivende organ, men kan bety mye for nærmiljø og skole i enkeltsaker.

FAU har innstilt to representanter til driftsstyret som er skolens øverste organ. Saker til FAU meldes inn gjennom klassens FAU-representant.

FAU - skoleåret 2020-2021

Representanter FAU

Leder: Carina Nilstun

Nestleder: Ingrid Elise Hoff

Sekretær: Astri Åmellem Brøto 

 

Klasserepresentanter foresatte FAU

8A

 Anett Andreassen

8B

 Frode Lillebakken

8C

 Kjetil Svangtun

8D

 Siv Herberg

8E

 Ragnhild Seip

8F

 Anne Wangberg

9A

 Inger Elise Hoff

9B

 Bjarne Lie

9C

 Bente Vangdal Espenes

9D

 Trine Sagaas Rønningen

9E

 Anne Sølvberg Breivik

9F

 Ingeborg Ågot Kjærnli

10A

 Ruth Lindefjeld 

10B

 Carina Nilstun

10C

 Lena Cappelen Endresen 

10D

 Sandra Fosmo

10E

 Charlotte Sander

10F

 Astri Åmellem Brøto

FAU kan også følges på facebook. 

Relevante lenker

Oslo kommunale foreldreutvalg (KFU)

 

  • KFU er foreldrenes arbeidsutvalg på kommunalt nivå.
  • Hensikten er å koordinere skolenes behov og ønsker i kommunen, og å drive opplæring og erfaringsutveksling.
  • Oslo KFU holder en rekke kurs, seminarer og møter som FAU-ledere, nestledere og foreldre har muligheten til å delta på.
  • Les mer om Oslo KFU 

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

På hver grunnskole skal det være et foreldreråd der alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer. Foreldrerådet skal fremme fellesinteressene til foreldrene og medvirke til at elever og foreldre tak aktivt del i arbeidet for å skape godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget velger to representanter med personlige vararepresentanter til samarbeidsutvalget. Lederen for arbeidsutvalget skal være den ene av representantene. 

Hentet fra: Opplæringsloven : Om foreldreråd ved grunnskoler