Hovedseksjon

MOT

MOT har 3 verdier:  

 • MOT til å leve:
  • Være seg selv
  • Lede seg selv
  • Ha passion
  • Akseptere ikke alltid å være bra
 • MOT til å bry seg:
  • Skape godfølelsen hos andre
  • Vise respekt
  • Vise kjærlighet
  • Vise omsorg for de som er utenfor
 • MOT til å si nei:
  • Prioritere
  • Stå for egne verdier
  • Våge å si ifra
  • Praktisere tøff kjærlighet

Vi jobber med følgende områder:

Skolen som samfunnsbygger

«Skolen som samfunnsbygger» forsterker skolens rolle som samfunnsbygger. Gjennom utdanning, foredrag og coaching av rektor, skolepersonale, ungdommer og lokalsamfunnets foreldre, ledere og trenere skapes en felles verdiplattform og en felles forståelse av viktigheten av å skape en kultur der alle er inkludert.

Robust ungdom

MOTs program «Robust ungdom» er for ungdomsskoler og videregående skoler og består av 12 MOT-økter hvor målet er å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. MOT-øktene har varierende tema, men MOTs verdier – MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei, er en rød tråd gjennom hele MOTs program. Programmet gjennomføres av spesielt rekrutterte mennesker som er gode på å nå inn til ungdom.