Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Skolemiljøutvalget skal være sammensatt slik at representantene for elevene og foreldrene til sammen er i flertall. (opplæringsloven § 11-1a)

Du som elev eller forelder kan gjøre en forskjell!

I skolemiljøutvalget kan dere sikre at elever og foreldre får økt innflytelse på skolehverdagen. Som representant i skolemiljøutvalget får du som forelder mulighet til å påvirke dagen til din sønn eller datter. Som elev kan du være med på å skape din egen hverdag. Uten tilbakemeldinger fra deg som er elev, er det vanskelig for rektor og de ansatte å gjøre skolen best mulig.

 

Skolemiljøutvalget (SMU)

Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg (SMU). Formålet med skolemiljøutvalget er å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. SMU skal gi råd til skolen om skolemiljøet, og be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og psykososiale miljøet.