Hovedseksjon

Elevaktive læringsreformer

Vi jobber med Elevaktive læringsformer for å fremme kreativitet, vekke nysgjerrighet og utforskertrang. Gjennom dette ønsker vi å styrke tverrfaglighet og arbeid i spesifikke fag.

Elevene jobber kollektivt med rike oppgaver, tydelig progresjon og undersøkende aktiviteter. Formålet er at elevene skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø, mestre grunnleggende ferdigheter og ha god faglig kompetanse.

Vi jobber med:

  • Didaktiske strategier for å fremme fellesskap og inkludering
  • Læringsfremmende tilbakemeldinger og vurderingspraksis
  • Læringsmiljø og livsmestring
  • Norsk språk og flerspråklighet
  • Grunnleggende ferdigheter
  • Forståelse av å være en del av noe større
  • Læringsteknologi
  • Dybdelæring