Hovedseksjon

Erstatning

Billighetserstatning er en kompensasjon som kan ytes til ansatte eller elever ved skolen, ved skade på deres eiendeler.

 

Les Utdanningsetatens retningslinjer for billighetserstatning.