Hovedseksjon

Ledelse og administrasjon

Rektor 
Lise Byom-Nilssen
Tlf.: 23009354

Assisterende rektor og avdelingsleder 8. trinn
Hanne Kristin Bender Grønstad
Tlf.: 22238120

Avdelingsleder 9. trinn
Jonas Beck
Tlf.: 22184647

Avdelingsleder 10. trinn
Siri Melby
Tlf.: 22184628

Kontorleder
Anne Christine Boe-Tangen
Tlf.: 22233673

Førstekonsulent
Heidi Elisabeth Johannesen
Tlf.: 22230336

Rådgiver
Trygve Bredeli
Tlf.: 23264943

Rådgiver
Mona Henningsen
Tlf.: 22236841

Driftsleder
Terje Westerskow
Tlf.: 22181924

Bibliotekar
Marcus Tiedemann Westbye 
Tlf.: 22182111

IKT-driftsansvarlig
Desmand Pushparajah
Tlf.: 22230336