Hovedseksjon

Strategisk plan

Her finner du skolens Strategiske plan for 2024 med skolens profil, hovedmål, risikofaktorer og tiltak.

Strategisk plan 2024