Strategisk plan

Nordberg skole har et høyt læringstrykk! Dette følger vi opp for hver elev gjennom hyppige vurderinger av elevenes måloppnåelse. Vi loggfører elevenes resultater fra overgangen fra barneskolene og frem til eksamen på 10. trinn. Vi har meget gode resultater, men har fremdeles noe å gå på i forhold til eksamenskarakterene.

Skolen har en stor satsing på Vurdering for læring (VFL) og Ungdom i utvikling (UIU) også i år, men og et særlig blikk på bedring av karakterene i norskfaget.

Elevundersøkelsen viser oss at elevene trives og er fornøyde, men vi kan fremdeles bli bedre på noen områder som; mestring, motivasjon, støtte fra lærer osv. Også her kommer vår VFL satsing inn og vi mener at gjennom en tydelig retning med læringsfremmende tilbakemeldinger til hver elev, også kan oppnå en forbedring av elevenes forståelse for egen læring.

Vi fortsetter vårt arbeid med "livsmestring", et prosjekt som fremmer god psykisk helse, minimerer mobbing og fører til økt trivsel.

Skolen opplever å ha hatt de samme fokusområdene på strategisk plan over flere år, noe som vi mener fører til en varig endring og varig bedring.