Strategisk plan

Her finner du en kortversjon av skolens Strategiske plan for 2019 med skolens profil, hovedmål, risikofaktorer og tiltak, vedtatt i Driftsstyret 16.01.2019.

Strategisk plan 2019