Hovedseksjon

Skjema - søknad Ruterkort

For å forenkle og forbedre behandling av søknader om skoleskyss for elever i grunnskolen, har Utdanningsetaten fått laget et elektronisk søknadsskjema som foresatte/elevene nå skal bruke.

Skjemaet skal kun brukes for elever som har rett til gratis skoleskyss basert på gangavstand eller forhold som gjør skoleveien særlig farlig eller vanskelig (mangelfull veisikring, ulykkesbelastet mm). Skjema er foreløpig ikke tilrettelagt for behandling av personsensitive opplysninger, så de som søker på denne bakgrunn må søke skolen som før. Det samme gjelder søknader om drosje.

Søkeren veiledes digitalt i utfyllingen av skjema, og får informasjon om vilkårene for å få gratis skoleskyss, og ev. hvilken type skyss, underveis i utfyllingen. Innsendt skjema havner rett i saksbehandlingssystemet Websak, og skolene må som før kvalitetssikre opplysningene før vedtakene fattes.

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/elevenes-velferd/skoleskyss/

Vi ber om at skolene sørger for at foresatte/elever informeres om den nye ordningen, og at skjema gjøres tilgjengelig på skolenes hjemmesider. Det sendes eget brev til skolens nettansvarlig, med forslag til tekst på nettet.