Søknad om skolefri

Søknader om fri for inntil en skoledag, behandles av kontaktlærer. Alle søknader om fri utover dette behandles av rektor ved skolen. Søknadsskjema skal benyttes i alle tilfeller.

 

Søknadsskjema for skolefri

Oslostandard for behandling av permisjoner

Mer informasjon hos Oslo kommune

 

Skulle det være spørsmål, så ta gjerne kontakt med skolen.