Elevrådet

Det velges en elevrådsrepresentant for hvert klassetrinn. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant på starten av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen. 

Elevrådsstyret:
Leder: Jens Flakstad Vold 
Nestleder: Matilda Midtlie Bjørke 
Styremedlem 8. trinn: Alazar Molla Talachew 
Styremedlem 9. trinn: Halvor August Medhus 
Styremedlem 10. trinn: Johannes Halvorsen 
Styresekretær: Anna Mathea Hansen 
PR- og mediakontakt: Tyra Melanie Rossine

Skolens ansatte tilknyttet elevrådet:
Elevrådskontakt: Eirin Granlund tlf.: 22 58 49 05 eirin.granlund@ude.oslo.kommune.no
Trinnkontakt 8. trinn: Eirin Granlund eirin.granlund@ude.oslo.kommune.no 
Trinnkontakt 9. trinn: Erik Landsverk Ryen errya003@osloskolen.no
Trinnkontakt 10. trinn: Ida Fiske idfia002@osloskolen.no

Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du er misfornøyd med, kan du ta opp dette i elevrådet.

Drawing of a city