Elevrådet

Det velges en elevrådsrepresentant for hvert klassetrinn. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant på starten av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen. 

Elevrådsstyret:
Anna Mathea Hansen (leder)
E-post: annam2808@osloskolen.no

Sigrid Jakhelln Kjøita (nestleder)
Oline Guillemot Høgetveit Berg (representant fra 10. trinn)
Selma Flakstad Vold (representant fra 9. trinn)
Kidus Abiy Girma (representant fra 8. trinn)
Kristine Olrud Moen (styresekretær)

Skolens ansatte tilknyttet elevrådet:
Elevrådskontakt: Eirin Granlund tlf.: 22 23 68 41 eirin.granlund@ude.oslo.kommune.no

Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du er misfornøyd med, kan du ta opp dette i elevrådet.

Drawing of a city