Hovedseksjon

Elevrådet

Det velges en elevrådsrepresentant for hvert klassetrinn. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant på starten av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen. 

Elevrådet 2020/2021

STYRET:

 

 

 

Leder:

 

 

 

 

Nestleder:

 

 

 

Sekretær:

 

 

 

 

10.trinns-

representant:

 

 

 

9.trinns-representant:

 

   

8.trinns-representant:

 

   

Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du er misfornøyd med, kan du ta opp dette i elevrådet.