Hovedseksjon

Elevrådet

Det velges en elevrådsrepresentant for hvert klassetrinn. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant på starten av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen. 

Elevrådet 2020/2021

STYRET:

 

 

 

Leder:

Josefine O. Rygh

joy@osloskolen.no

 

 

Nestleder:

Tora Ørnhøi-Falnes

tooea004@osloskolen.no

 

Sekretær:

Selma Vinding

sevia005@osloskolen.no

 

 

10.trinns-

representant:

Mphatso Seip

hasea006@osloskolen.no

 

9.trinns-representant:

Jonas Vang

jovaa008@osloskolen.no

 

8.trinns-representant:

Karl O. Rygh

karya008@osloskolen.no   

Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du er misfornøyd med, kan du ta opp dette i elevrådet.