Hovedseksjon

Elevrådet

Det velges en elevrådsrepresentant for hvert klassetrinn. Det er vanlig at hver klasse velger sin elevrådsrepresentant på starten av skoleåret. Elevrådsrepresentanten i din klasse kan ta opp saker du og klassen mener elevrådet bør ta videre med rektor. Rektor skal høre på det elevrådet har å si om skolen. 

Elevrådet 2020/2021

STYRET:

 

 

 

Leder:

Milla Alsvik Walløe

miwaa006@osloskolen.no

98875369

 

Nestleder:

Tora Ørnhøi-Falnes

tooea004@osloskolen.no

 

Sekretær:

Solveig Maria Yuan Hem

sohea005@osloskolen.no

92129698

 

10.trinns-

representant:

William Hanssen Smith

wisma002@osloskolen.no

92139877

9.trinns-representant:

Felix Nicolai Fabricius Bye

febya001@osloskolen.no

94896814

8.trinns-representant:

Leon Moghaddampour Fjellman

Ingen e-post adresse oppført i IST. (Men er aktiv på teams).

92050350

Elevrådet

Alle skoler skal ha elevråd. Det er elevrådet sin oppgave å representere elevene på skolen overfor rektor og andre som bestemmer på skolen. Det betyr at hvis det er noe du er misfornøyd med, kan du ta opp dette i elevrådet.