Hovedseksjon

Glasshuset

Ungdomskontaktene på Glasshuset heter Fernando, Sergio og Anita. Forebyggende barne- og ungdomsenhet jobber blant annet for et godt miljø blant ungdom, rusproblematikk, skolevegring og sosial angst.

På Glasshuset kan du komme for å snakke, lufte tanker eller bare være sosial. Det finnes også en rekke tilbud:

  •  Åpent i midttimen og etter skoletid
  •  Varm mat etter skolen på torsdager
  •  Frokostklubb mandager med gratis frokost
  •  Idrett og utfordringsgruppe
  •  A-dag (samarbeid med skolen)


Ta gjerne kontakt:

Anita Batmani
E-post:
anita.batmani@bna.oslo.kommune.no
tlf. 466 27 449

Sergio Esteban Gonzalez Molina
E-post:
sergio.molina@bna.oslo.kommune.no
Tlf. 938 09 502

Fernando Alcala
E-post:
fernando.alcala@bna.oslo.kommune.no
Tlf.: 97770533