Glasshuset

De to miljøterapeuten på Glasshuset heter, Fernando Alcala og Brita Mikkelsen. Forebyggende barne- og ungdomsenhet jobber blant annet for et godt miljø blant ungdom, forebyggende rusproblematikk, skolevegring og sosial angst.

På Glasshuset kan du komme for å snakke, lufte tanker eller bare være sosial. Det finnes også en rekke tilbud:

  •  Åpent i midttimen og etter skoletid
  •  Lunsjklubb med havregrøt på torsdager
  •  Frokostklubb fredager med gratis frokost
  •  Jentegrupper
  •  Idrett og utfordringsgruppe
  •  FYS-dag (samarbeid med skolen)


Ta gjerne kontakt:

Fernando Alcala
E-post: fernando.alcala@bna.oslo.kommune.no
Tlf.: 97770533

Brita Mikkelsen
E-post: brita.mikkelsen@bna.oslo.kommune.no
Tlf.: 46952186