Hovedseksjon

Tilrettelegging for idrettssatsing

Gruppebilde fotballjenter

Nordberg skole startet høsten 2022 opp et tilretteleggingstilbud for idrett for elever på 8. trinn skoleåret 2022-2023.

Tilbudet er et offentlig tilbud for elever som har ekstra motivasjon og ambisjoner innenfor sin idrett og er organisert innenfor gjeldende rammer for opplæring.

Vi legger til rette for at totalbelastningen med idrett/skole og det sosiale blir overkommelig ved bl.a. at elevene slipper å bruke mye tid på å reise til andre private skoler. Elevene får tid til å trene og utvikle seg innenfor egen idrett 2-3 ganger pr. uke. Mandager og fredager starter undervisningen kl 10:30, og på onsdager har elevene valgfaget Fysisk aktivitet og helse de første timene av skoledagen. Fredag morgen tilbyr vi en basistreningsøkt for elever som ikke driver egentrening.

Vi har fått gode tilbakemeldinger fra fornøyde elever og foresatte på årets 8. trinn og kommer derfor til å videreføre tilbudet og starte med tilsvarende tilbud for høstens 8. klassinger.

Dersom dere er interessert i dette tilbudet, kryss av for dette når dere svarer på nærskolevedtaket som sendes ut i disse tider. Elever som ikke sogner til Nordberg skole, er selvfølgelig også velkomne til å søke plass.

Ved spørsmål, ta kontakt med fung. rektor Hanne Kristin Bender.