Hovedseksjon

Vår profil

Forside Nordberg skole

Nordberg skole, den beste starten på fremtiden!

På Nordberg skal elevene oppleve at vi har tro på at de skal mestre og utvikle seg sosialt, faglig og kreativt. De skal møte læringssituasjoner som inviterer til nysgjerrighet, refleksjon og kritisk tenkning.

På Nordberg skole skal elevene oppleve å være i dialog om egen læring med lærere og medelever. Vi organiserer undervisningen for å hjelpe elevene til å forstå sin egen læringsprosess og faglige utvikling, og elevene skal oppleve at det de lærer er relevant. De skal få hjelp til å utvikle ferdigheter og til å se sammenhenger på tvers av fag.

På Nordberg skole vektlegger vi samarbeid og samtale i opplæringen, for at elevene skal få et godt grunnlag for å forstå andre og seg selv, og dermed utvikle forståelse for det å være del av noe større.

Samlet skal dette gi elevene den beste starten på fremtiden.

Fakta om Nordberg skole

Ca. 540 elever

Ungdomsskole med 8.-10.trinn

6 klasser på hvert trinn

Ca 36 lærere og totalt 55 ansatte

Bygg fra 1997

Eget bibliotek og nytt rådgivertorg høst 2020