Vår profil

Nordberg skole er en ungdomsskole med ca. 640 elever og ca 55 ansatte. 8. og 10. trinn består av 7 klasser, mens det er 8 klasser på 9. trinn. Skolen ligger nord i Oslo ved inngangen til Nordmarka, og våre nærmeste naboer er blant annet Norges Idrettshøyskole, studentbyen på Kringsjå, Lyn-banen og Sognsvann. Skolen ble tatt i bruk høsten 1997 og har elever fra barneskolene Kringsjå, Korsvoll og Tåsen.

Nordberg skole har to hovedsatsningsområder: Psykisk helse og resultater. Vårt mål er å gi alle elever det beste utgangspunktet for videre utdanning og et godt sosialt liv. Gjennom samarbeid med elevene og foresatte lykkes vi med dette. Vi har gode resultater, og våre undersøkelser viser at elevene trives på skolen. Vi har høyt utdannede og motiverte ansatte og satser alltid på å få tak i de beste menneskene.

Gjennom et tett og fruktbart samarbeid gjør vi en god jobb til elevenes beste. Vi har et godt miljø der dialogen flyter lett, og det er "høyt under taket". Gjennom å trives og lykkes mener vi at våre elever vil klare seg meget godt i et videre utdanningsløp, noe som også kommer til uttrykk gjennom det tilnærmet ikke eksisterende frafallet våre elever har fra Vgs.

Fakta om Nordberg skole

Ca 640 elever

7 klasser på 8. og 10. trinn og 8 klasser på 9. trinn - 22 klasser totalt

Ca 55 lærere

Bygg fra 1997

Egen kantine og bibliotek

Drawing of a city