Hovedseksjon

Fremmedspråk

Nordberg skole tilbyr følgende fremmedspråk:

  • Tysk
  • Spansk
  • Fransk
  • I tillegg tilbyr vi fordypning i engelsk, matematikk og norsk som et alternativ til fremmedspråkene

Både norsk og engelsk fordypning tar utgangspunkt i egen læreplan. Fagene er likestilt med fremmedspråk og skal derfor være like krevende for elevene. Fordypning i norsk og engelsk vil derfor være et alternativ for elever som ønsker å utdype sin kompetanse i norsk eller engelsk i stedet for å lære et annet språk. Karakteren teller ved inntak til videregående opplæring på lik linje med fremmedspråkene.

Relevant lenke: https://www.hiof.no/fss/ ,  https://www.udir.no/lk20/fsp01-02

Konsekvenser av valg av fremmedspråk
Alle elever som velger studieforberedende utdanningsprogram på videregående skal ha et fremmedspråk innenfor den tidsrammen som er avsatt til fellesfag. Da vil følgende regler gjøre seg gjeldende:

Alt. 1. Elever som har gjennomført nivå I i et fremmedspråk i grunnskolen og fortsetter med opplæring i det samme språket i videregående opplæring, skal ha opplæring i to år på videregående skole. Dette gjelder også for elever som bytter til et annet språk i videregående.

Alt. 2. Elever som på ungdomstrinnet har hatt opplæring i fordypning i norsk eller engelsk og ikke har hatt opplæring i fremmedspråk i grunnskolen, skal begynne med fremmedspråk i videregående opplæring. Disse elevene skal ha fremmedspråk i tre år. Dette kan bety noe innskrenket valgfrihet til å velge fag i 3. klasse på videregående skole.