Hovedseksjon

Valgfag

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år. Hvis du har ulike valgfag i løpet av årene ved Nordberg, vil standpunktkarakteren være et gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

For mer informasjon om valgfagene og læreplaner i fagene kan dere se på utdanningsdirektoratets hjemmesider. Du kan også ta kontakt med skolens rådgiver.

Valgfag Nordberg skoleåret 2021-2022

  • Innsats for andre 
  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Friluftsliv
  • Produksjon for scene
  • Ideer og praktisk forskning
  • Programering

Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne gå i gang med alle valgfagsgruppene.

 

Oversikt over avspasering for valgfag finner dere her.