Valgfag

Valgfag velges for ett år av gangen. Du kan ha samme valgfag i tre år og vil da få en standpunktkarakter basert på siste år. Hvis du har ulike valgfag i løpet av årene ved Nordberg, vil standpunktkarakteren være et gjennomsnitt av karakteren for dine ulike valgfag.

For mer informasjon om valgfagene og læreplaner i fagene kan dere se på utdanningsdirektoratets hjemmesider. Du kan også ta kontakt med skolens rådgiver.

Valgfag Nordberg skoleåret 2018-2019

  • Natur og miljø
  • Design og redesign
  • Fysisk aktivitet og helse
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Sal og scene
  • Medier og informasjon 8. og 9. trinn
  • Forskning i praksis

Det tas forbehold om tilstrekkelig elevgrunnlag for å kunne gå i gang med alle valgfagsgruppene.

 

Oversikt over avspasering for valgfag finner dere her.