Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

 

Representanter Bydelen (politisk)

Tom-Espen Møller (Høyre)

Jens Gørvell Halvorsen (SV)

Henrik Wiig (Ap)


Representanter ansatte

Leif Jørgen Gjerde 

Hege Rønning

 

Representanter elever

Josefine Oraug Rygh

Liv Danevig 


Representanter foresatte
Ingrid Elise Hoff

Morten Sand 

Sekretærer

Hanne Bender Grønstad