Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 


Driftstyrerepresentanter 2017/18

Representanter Bydelen (politisk)

Borger Aamaas - Venstre (fast)
Ingeborg Tryti - Høyre (fast)
Kjetil Engja - Miljøpartiet de grønne (vara)
Christoffer Ressel - Høyre (vara)
Pål Sørgaard - Arbeiderpartiet (vara)

Representanter foresatte (fau)

Arnulf Røisgård (leder)
Nina Elise Hofsli (nestleder)
Anne Lise Stranden (vara)
Berit K.K. Walby (vara)

Representanter ansatte

Anders Skaug
Øystein Skau
Sunniva Halmøy (vara)
Hege Rønning (vara)

Representanter elever

Maria Rimberg Parmeggiani
Halvor August Medhus

Møteinnkallinger

Møteinnkalling 6. jun 2017
Møteinnkalling 6. februar 2017
Møteinnkalling 6. desember 2016
Møteinnkalling 14. juni 2016
Møteinnkalling 28. januar 2016
Møteinnkalling 19. januar 2016

Referater

Referat 6. des. 2016
Referat 14. jun. 2016
Referat 28. jan. 2016
Referat 19. jan. 2016
Referat des. 2015