Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet.

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 


Driftstyrerepresentanter 2017/18

Ivar Bergland (leder)
Karen Klemetsen (nestleder)
Karin Yan Kallevik (vara)
Fredrik Grøndahl Pryser (vara)

Representanter Bydelen (politisk)

Siv Svardal - Arbeiderpartiet (fast)
Borger Aamaas - Venstre (fast)
Ingeborg Tryti - Høyre (fast)
Kjetil Engja - Miljøpartiet de grønne (vara)
Christoffer Ressel - Høyre (vara)
Pål Sørgaard - Arbeiderpartiet (vara)

Representanter ansatte

Anders Skaug
Sunniva Halmøy (vara)
Hege Rønning (vara)

Representanter elever

Mathilda Bjørke
Jens Flakstad Vold