Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 

 

Representanter Bydelen (politisk)

Tom-Espen Møller (Høyre)

Jens Gørvell Halvorsen (SV)

Henrik Wiig (Ap)


Representanter ansatte

Leif Jørgen Gjerde 

Hege Rønning

 

Representanter elever

 


Representanter foresatte
Ingrid Elise Hoff

Morten Sand 

Sekretærer

Hanne Bender Grønstad