Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å:

  • styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
  • legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
  • gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
  • legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk.

 

Hovedoppgavene er å ha ansvar for:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering 


Driftstyrerepresentanter 2018/19

Margrethe Gleditsch (leder og foreldrerepresentant)
Laila Brandt Jakhelln (foreldrerepresentant)
Håvard Hegdal (foreldrerepresentant)
Jorunn Skattum (foreldrerepresentant)

Representanter Bydelen (politisk)

Borgar Aamas
Siv Svardal
Christoffer Rossel
Ingeborg Tryti
Pål Sørgaard

Representanter ansatte

Hege Rønning
Sunniva Halmøy
Leif Jørgen Gjerde

Representanter elever

Sigrid Jakhelln Kjøita
Anna Mathea Hansen

Lise Byom-Nilssen (rektor/sekretær)
Sveinung Bjørkøy, assisterende rektor

Driftstyret

Et driftstyre består av representanter for elevene, representanter for skolen og politiske representanter.

Drawing of a city