Hovedseksjon

Rådgivertjenesten

Du kan komme til rådgiver for å snakke om:

  • Mobbing
  • Vanskelige følelser eller opplevelser
  • Personlige, helsemessige eller sosiale problemer
  • Skole- og klassemiljø
  • Informasjon og veiledning om yrkes- og utdanningsmuligheter
  • Informasjon om rettigheter i videregående opplæring

Du kan avtale tid eller droppe innom. Du kan komme til oss for å snakke om hva du vil, og dersom du har behov for hjelp fra andre tjenester så kan vi hjelpe deg med å komme i kontakt. Foreldre kan selvfølgelig også ta kontakt med oss.

Trygve Bredeli 
Rådgiver
E-post: trygve.bredeli@ude.oslo.kommune.no 
Tlf.: 22584906

Astrid Vagnildhaug
Rådgiver
E-post: astrid.vagnildhaug@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 22236841

Aktuelle samarbeidspartnere

PP-tjenesten (pedagoisk psykologisk tjeneste)
Tlf. 24093600
Skolen henviser med underskrift fra foresatte, men foresatte kan også selv ta direkte kontakt. PPT utreder og konkluderer om eleven har rett til spesialundervisning, i hvilket omfang og hva slags undervisning. PPT uttaler seg og anbefaler tildeling av egen PC og retteprogram fra Hjelpemiddelsentralen. De sier også noe om rettigheter i forbindelse med prøver og eksamen, og er med og vurderer eventuell særskilt søknad til videregående skole. PPT følger også opp elevene i videregående skole. Rene lese/skrive - problemer blir ofte henvist direkte til logoped.

BUP (barne og ungdoms psykriatisk i Nydalen)

Tlf. 24093600
Foresatte tar selv direkte kontakt, men må ha henvisning via fastlege.

Helsestasjon for ungdom i Nydalen

Tlf. 23270700/05
Åpent mandag og torsdag 15.30–18.30

Forebyggende tjeneste hos politiet

Tlf. 22668535
Skolen tar kontakt ved behov, men også foresatte og elever kan ta kontakt.

Inntakskontoret i Oslo
Tlf. 23 05 10 02
Du må kontakte inntakskontoret hvis du skal bytte skole eller skal begynne på skole i et annet fylke. Inntakskontoret svarer også på andre spørsmål rundt inntak.