Tap av skolemateriell

Det er derfor viktig å presisere følgende: 

 • Elever/foresatte er ansvarlige for eventuelt tapt eller ødelagt skolemateriell. Vanligvis behandler vi tap eller ødeleggelse av lærebøker, og det er verdt å merke seg at vi da krever erstatning for disse.
 • Bøker elevene mister eller blir frastjålet skal erstattes. Tap meldes til skolens bibliotek, og skolen sørger for innkjøp av ny bok/bøker. Regning vil bli sendt foresatte. Dersom boken/bøkene kommer til rette tilfaller den/de eleven.
 • Det er eleven sitt ansvar å sørge for at de har lås på skapet, slik at bøker som oppbevares her ikke blir tapt.
 • Samtlige lærebøker skal innleveres innen sommerferie og skoleslutt. Det er avsatt tid i undervisningen til bokinnlevering. Dersom en lærebok/lærebøker ikke blir innlevert, vil eleven få en utlånskvittering med hjem som viser utestående lån. Dersom utestående lån ikke blir innlevert innen siste skoledag anses boken/bøkene som tapt, og vil bli krevet erstattet. Kravet sendes over til Oslo kommunes fakturasentral som behandler dette videre. Hvis læreboken/lærebøkene kommer til rette etter at skolen har sendt fra seg saken, kan eleven velge å beholde boken/bøkene, eller donere den/de til skolen.
 • Erstatningssummen er på bokens listepris innenfor vår innkjøpsordning pluss 60 kr i administrasjonsgebyr per bok. Kravet vil bli sendt til inkasso ved manglende betaling. Det er derfor et poeng å behandle bøkene pent – alle skal ha bind på bøkene. Bøker som er ødelagte ved innlevering vil ikke bli tatt imot og må i stedet erstattes.


Ødelagte bøker er bøker som:

 1. Ikke har alle sidene
 2. Har ødelagt forside
 3. Har sammenklistrede sider
 4. Har sterk lukt
 5. Har andre skader som vanskeliggjør normal bruk
 6. Har understrekninger! – Det tillates altså ikke at det settes permanente merker i bøkene

Dersom eleven av særskilte grunner må ha to sett med bøker, skal dette søkes om fra foresatte og søknaden skal fremmes til avdelingsleder på trinnet.

Lærebøkene blir utdelt ved skolestart og skal innleveres ved skoleårets slutt, innen sommerferien starter.