Organisering av skoledagen

Organisering av skoledagen

Hver klasse har sitt eget klasserom hvor de fleste undervisningstimene gjennomføres. Unntaket er fremmedspråk og valgfag hvor klassene deles inn trinnvis. I tillegg brukes det spesialrom til for eksempel musikk og naturfag, mens kroppsøvning er lokalisert i Kringsjåhallen, eller utendørs. Elevene kan være inne i friminuttene, så lenge egne klasserom og fellesområder holdes i god og ryddig orden.