Hovedseksjon

Organisering av skoledagen

Hver klasse har sitt eget klasserom hvor de fleste undervisningstimene gjennomføres. Unntaket er fremmedspråk og valgfag hvor klassene deles inn trinnvis. I tillegg brukes det spesialrom til for eksempel musikk og naturfag, mens kroppsøvning er lokalisert i Kringsjåhallen, eller utendørs. Elevene kan være inne i friminuttene, så lenge egne klasserom og fellesområder holdes i god og ryddig orden.

Skoledagen

1. 08.10–09.10

2. 09.20–10.20

3. 10.30–11. 30

     Storefri 11.30–12.10

4. 12.10–13.10

5. 13.20–14.20

6. 14.30–15.30