Velkommen tilbake!

Det blir bra igjen

Kjære elever, foresatte og ansatte på Nordberg skole. 

Nå gleder vi oss til gjenåpning av skolen! Vi åpner etter følgende plan:

10.trinn: Oppstart mandag 11.05. Klassestruktur beholdes ut året, men det blir noe endring på fordeling av klasserom for å overholde smittevernregler. Elevene tilhører et fast rom og har egen tildelt plass som brukes i all klasseromsundervisning. Trinnet følger i all hovedsak ordinær timeplan. Spesifikk info om oppstart, organisering og rutiner sendes ut i løpet av ettermiddagen til elever og foresatte tilhørende trinnet. 

9.trinn: Oppstart onsdag 13.05. Hjemmeskole som planlagt mandag og fagdag i fremmedspråk (digitalt) tirsdag. Trinnet deles i åtte grupper utfra eksisterende klasser/klasseteam (ab, cd, ef) og følger i all hovedsak vanlig timeplan. Gruppene plasseres på et fast rom, og elevene har egen tildelt plass i all klasseromsundervisning. Spesifikk info om oppstart, organisering og rutiner sendes ut tirsdag 12. til elever og foresatte tilhørende trinnet. 

8.trinn: Oppstart tirsdag 12.05. Hjemmeskole som planlagt mandag. Trinnet deles i åtte grupper utfra eksisterende klasser/klasseteam (ab, cd, ef) og følger i all hovedsak vanlig timeplan. Gruppene plasseres på et fast rom, og elevene har egen tildelt plass i all klasseromsundervisning. Spesifikk info om oppstart, organisering og rutiner sendes ut tirsdag 12. til elever og foresatte tilhørende trinnet. 

Smittevernveileder ligger til grunn for all organisering av undervisningen de kommende ukene. 

Velkommen tilbake til elever og ansatte - vi gleder oss til å se dere igjen!

Mvh oss på Nordberg. 

Skolens smittevernsinstruks

Gjeldende smittevernsveileder fra Udir