Resultater

Det er allikevel viktig å se at det å gjøre alt vi kan for at elevene skal komme gjennom ungdomsskolen med de aller beste forutsetninger for å kunne velge en vei videre som de er komfortable med, er vårt primære mål i løpet av disse tre årene.

En solid plattform

Våre elever har i utgangspunktet de aller beste forutsetninger for å klare seg utmerket i utdanningssystemet, men de trenger hjelp for å lykkes. Vi satser alt på å få tak i de aller beste lærerne, presentere de beste oppleggene, gi den beste oppfølgingen og den mest realistiske vurderingen. Våre resultater er gode, ikke bare på nasjonale prøver og eksamen, men på elevundersøkelsen, osloprøver, kartlegginger etc. Allikevel er det alltid slik at vi har et potensiale for å gjøre ting enda bedre. Det samme har ditt barn! Vår jobb er å definere det potensialet og optimalisere det tilbudet elevene får, slik at hver og en når sine mål.

Mestring

Vi har fantastiske elever, flinke, greie, kunnskapsrike, høflige osv. Vi låner dem i tre år og bygger videre på det de allerede kan. Vi stiller krav til elevene og til oss selv om at vi skal ha resultater både vi og elevene er fornøyde med, hver dag, hvert år i tre år! Det er nå engang slik at dersom man opplever å mestre og å lykkes, vil man ha lyst til å gå videre. En enkel, men tross alt en komplisert mekanisme der vi er de gode hjelperne. Sammen får vi det til.