Innsøking til VGS

Elever i gang

I løpet av høsten har elevene deltatt på kurs i utdanningsprogrammer på videregående skole og besøkt yrkes- og utdanningsmessen i Oslo Spektrum. Skolen inviterte i høst til et informasjonsmøte i aulaen med informasjon fra Karriereenheten for både elever og foresatte, og elevene har gjennom faget utdanningsvalg jobbet med forberedelser til innsøkingsperioden. Fra nyttår og frem til innsøking 2. mars, har skolens rådgivere timer med elevene i faget utdanningsvalg. Selve innsøkingen vil foregå i disse timene.

Innsøking vil foregå i søkeportalen Vigo. For å kunne opprette en søknad i Vigo, må elevene registrere seg med MinID. Ved årsskiftet har elevene fått tilsendt et brev i posten med PIN-koder til MinID. Sørg for at elevene tar godt vare på dette brevet. Brevet kommer til folkeregistrert adresse. Hvis dere ikke får brevet, bestill nytt brev snarest ved å kontakte brukerstøtte for MinID tlf 800 30 300 (8-17) alle hverdager eller minid@difi.no.

Vi anbefaler elevene å besøke ulike videregående skoler i Oslo under Åpen dag som gjennomføres i disse dager. På Åpen dag kan du bli bedre kjent med de ulike skolene, se presentasjoner og i noen tilfeller følge undervisning.

I denne lenken finnes en oversikt når de enkelte skolene har Åpen dag.

Den endelige fristen for ordinære søkere er 2. mars kl. 23.59. Da stenges nettstedet. Etter denne tid kan det ikke gjøres endringer. Vi gjør oppmerksom på at det er eleven som er ansvarlig for korrekt søknad og at søknaden er innsendt i tide. Skolen hjelper imidlertid med innsøking til offentlige skoler. Dersom det er ønskelig å søke på privat skole, må eleven og foresatte selv ta kontakt med ønsket skole. En søknad til en privat skole kommer da i tillegg til søknad til offentlig skole. Ta kontakt med skolens administrasjon for karakterutskrift som legges ved søknad til privatskole.

Elevene får svar på søknaden ca. 7. juli: elevene kan logge seg inn på www.vigo.no med MinID for å finne ut hvilket tilbud de har fått.

Med vennlig hilsen

Rådgiverne på Nordberg skole