Hovedseksjon

Pride-måned

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Nordberg skole markerer naturligvis Pride-måned. Pride feirer mangfold, toleranse og respekt. Dette er verdier Nordberg og Osloskolen stiller seg ettertrykkelig bak.

Ha en fin måned, alle sammen!