Viktig informasjon om skolens koronavaksinering

Obs Korona

Link til informasjon om skolens koronavaksinering her.

Link til samtykkeskjema for koronavaksine her.