Vi er her for deg!

hjertetelefon

Hvis du trenger å prate så ring oss gjerne. Faglærerene svarer dere på alt som har med skolefagene å gjøre. Har du andre ting på hjertet, behov for å prate eller lufte noen tanker, kan du ta kontakt med kontaktlæreren din eller en av oss:

 • Rektor: Lise Byom-Nilssen - 95172572
 • Ass. rektor/avdelingsleder 8.trinn: Sveinung Bjørkøy - 95074418
 • Avdelingsleder 9.trinn: Hanne Bender Grønstad - 93266955
 • Avdelingsleder 10.trinn: Heidi Kase - 46664407
 • Rådgiver for klassene ABC: Astrid Vagnildhaug - 97570989
 • Rådgiver for klassene DEFG: Trygve Bredeli - 97029877
 • Glasshuset: Fernando - 97770533
 • Helsesykepleier: Heidi Bunde - 94835552
 • Skolepsykolog: Sigrid Ramdal - 90021981

Vi er tilgjengelige på telefon mellom 09.00-15.30. Ut over dette kan du også ringe:

 • Barnevernsvakta: 22705580 / 22705581 / 92838328 / 48016832
 • Alarmtelefonen for barn og unge - døgnåpen: 116111