Her finner elever og foresatte praktisk info om ukene fremover

hjemmeskole corona

En ny og annerledes skoleuke er akkurat i gang, og vi håper alle elever er godt i gang med et litt annerledes skolearbeid. Fremover blir det viktig at du følger med i Its-learning og evt. andre kanaler om hva som skal gjøres. Er du usikker, synes opplegg er for vanskelig eller lett, finner ikke frem osv så må du ta kontakt med læreren din. Husk at læreren er tilgjengelig for deg - vær i dialog!

Skolens bygning er stengt i tiden fremover.

Skolens Ikt-kontakt Desmand kan kontaktes hvis du opplever problemer med IKT-utstyr. Han kan nås på telefon 41679221 eller e-post desman3105@osloskolen.no

Trenger du å snakke med en av rådgiverne er begge disse tilgjengelig på telefon og epost:

  • Astrid Vagnildhaug kan nås på Astrid.Vagnildhaug@ude.oslo. kommune.no eller telefon 97570989
  • Trygve Bredeli  kan nås på Trygve.Bredeli@ude.oslo. kommune.no eller telefon 97029877

Minner også om at skolens helsetjeneste kan nås på telefon eller epost. Disse har naturligvis masse å gjøre om dagen, så det greieste er å sende en mail.

  • Helsesykepleier Heidi Bunde 94835552
  • Psykolog Sigrid Ramdal 90021981
  • Skolehelsetjenesten.nordberg@ bna.oslo.kommune.no

Ta vare på hverandre i disse rare tider. En ekstra oppfordring til dere fra oss her; ring eller ta  kontakt på sosiale medier med en i klassen du ikke har så mye kontakt med til vanlig.

Følg oss på Facebook: @nordbergskole for øyeblikksbilder fra lærere og elevers skolehverdag.

Hilsen oss på Nordberg skole