Innkalling til årsmøte for Nordberg skoles venner

Snø

Det innkalles til årsmøte i Nordberg ungdomsskoles venneforening. Foreningen bekoster bokskapene, og får inn leie for det. De siste årene har dette gått med overskudd, slik at penger også kan benyttes til andre velferdstiltak for elevene. Onsdag 7.3 kl. 20.15 skal det være årsmøte i foreningen, i forlengelse av FAU-møtet. Alle foreldre med barn som har betalt leie for bokskap er medlemmer og kan tale og stemme på årsmøtet. En fin anledning til å forbedre elevenes skolemiljø!