Informasjon til neste års 8. trinn

Høst 2018

Herunder er informasjon om Nordberg skole, samt lenke til skjema for registrering av ønsker om valgfag og fremmedspråk.

 

Velkommen til Nordberg skole - den beste starten på fermtiden!

Presentasjon fra foreldremøte for foresatte på 8.trinn skoleåret 2018-2019

 

Lenke for registrering av ønsket valgfag og fremmedspråk for 8. trinn 2018-2019:

Skjema for ønsker om valgfag og fremmedspråk på 8. trinn Nordberg skole

 

Informasjon om klasselister for 8. trinn 2018-2019:

Klasselister for neste skoleårs 8. trinn henges opp ved Nordberg skoles hovedinngang tirsdag 12.06 etter kl. 12.00.