Informasjon fra foreldremøtet om videregående opplæring

Ungdom

Tirsdag 9. oktober holdt rådgiverne på Nordberg skole informasjonsmøte om videregående opplæring for foresatte til elever på 10. trinn. Både elever og foresatte var invitert.

 Presentasjonene fra informasjonsmøtet ligger nå ute på Rådgivertjenesten sin nettside.