Fredagsbrev

Forside Nordberg skole

Kjære foresatte på Nordberg skole.

Først av alt; vi savner våre 549 elever og 55 medarbeidere her på skolen. Hver og en især!

Våre læreplaner bygger på et sosiokulturelt læringssyn. Dette perspektivet legger vekt på læring som en sosial prosess der det foregår samhandling mellom mennesker. Vi tror på sosiale læringssituasjoner der deltakelse i læringsfellesskap er viktig for læring og utvikling. Elevenes kunnskaper og ferdigheter utvikles gjennom samhandling med andre, og vi vet at relasjon mellom lærer og elev er svært avgjørende for læring hos den enkelte. En støttende lærer viser både emosjonell og faglig støtte. Dette handler om at relasjonen er preget av varme og interesse for at elevene skal mestre og utvikle seg, og at de opprettholder motivasjonen for læring.

Med bakgrunn i dette, tror vi at den beste form for undervisning foregår i klasserom med elever og lærer fysisk tilstede. Dette har vi blitt utfordret på denne uken. Vi har, nesten uten forhåndsvarsel, måttet snu oss rundt for å rigge gode læringssituasjoner for elevene våre og tatt i bruk nye metoder. Det var ingen tvil hos lærerne på Nordberg da beskjeden om stengte skoler kom forrige torsdag – dette skulle vi klare! Tilbakemeldinger fra elever og foresatte viser at lærene har levert, og det vil de fortsette med i perioden som kommer. Vi opplever stor forståelse fra dere foresatte for at lærerne er i ulike livssituasjoner og at tilgjengeligheten for elever og foresatte vil være noe varierende. Mange av lærernehar egne små barn hjemme som må ivaretas, noen har smittede i familien og flere har selv symptomer på smitte. Kontaktlærerne har denne uken kontaktet hver elev, per telefon eller digitalt. Dette kommer de også til å gjøre neste uke. Lærerne har vist at de er et lag, ikke bare ved å samordne seg og fordele oppgaver, men også ved å være lærere for hverandre når det kniper.

Generelt har skolen disse dagene åpnet døren for alle som har hatt behov for å hente utstyr på skolen, vi har opprettet hjertetelefon og snapchatkonto, gitt teknisk bistand mm.Assistenter og rådgivere har i samarbeid med miljøarbeidere tatt sosialt og faglig vare på enkeltelever som trenger ekstra støtte i denne situasjonen. Vi har oppfordret Fau til å organisere sosiale vennegrupper i den enkelte klasse, dette håper vi er oppe og går i alle klasser nå. Her utfordrer vi dere foresatte til å kvalitetssikre og følge opp.

Her kommer en liten oppsummering av uka som har gått fradet enkelte trinn:

8.trinn: Vi har tatt i bruk Teams som en samarbeidsplattform mellom lærere og elever og elevene seg imellom.  Vi opplever at elevene synes det er godt å høre kjente stemmer og se kjente ansikter. Elevene har jobbet med alle fag i løpet av uka; figurtall, algebra, bærekraft og biologisk mangfold, British history, fortelling, egentrening og fremmedspråk. I tysk har for eksempel elevene ryddet og vasket kjøleskapet og funnet tyskenavn på matvarene før de satte dem tilbake. I løpet av uka har vi blitt tøffere til å prøve ut ulike arbeidsformer, elevene har jobbet individuelt, men også i par og grupper via Teams og andre plattformer med digital kommunikasjon. Det er også noen klasser som har hatt Kahoot. Flere av oss har også hatt felles oppstart av arbeidsøkta i Teams. Fysisk aktivtet og lesing har vært fast på planen hver dag. Elevene skriver logg som skal leveres på its i dag.

9. trinn: Vi er først og fremst superimponerte over elevene som viser så mye selvstendighet, vilje og tilpasningsdyktighet. Flere av elevene melder om at de savner lærerne og den vanlige skoledagen. Vi savner også dem. Lærerne har tatt i bruk nye digitale plattformer, deriblant Teams. Her har det blant annet blitt avholdt klassemøter og individuelle samtaler. Dette fungerte fint. I KRØ har elevene gjennomført, dokumentert og evaluert to treningsøkter denne uka. Elevene har bl.a. dokumentert med mange flotte bilder fra steder i marka, og elevene har vært kreative på å lage økter som er tilpasset situasjonen. I mat&helse har elevene fått i oppgave å lage en valgfri rett med ingredienser de har hjemme. De har laget en beskrivelse av prosessen og dokumentert ved egenvurdering og bilder. Elevene har jobbet med varierte og relevante oppgaver i alle fag. Her er et eksempel fra fransk:
"Skriv en samtale mellom et sykt barn, en forelder og en lege/legesekretær. Barnet forteller hvordan hun/han føler seg, forelderen og legen stiller spørsmål til barnet om hvordan hun/han har det. Les deretter inn samtalen på en lydfil. Lever inn både teksten (samtalen) og lydfilen i innleveringsmappen på its."

I dag har alle elevene på trinnet blitt bedt om å evaluerehjemmeskolen i uke 12 i Forms.

10.trinn: Alle har møtt elevene sine i Teams, og i dag har vi gjennomført Kahoot for hele trinnet. Flere tar i mot fagspørsmål på Snapchat. Oppmøtet i Teams har hos flere vært bedre enn i klasserommet, og lærerne har fått møte glade, usminkede elever i pysj og med rufsete hår. Vi er imponerte over elevenes arbeidsinnsats, men vi vet også at det for noen er en utfordring å gjøre alt skolearbeidet hjemme. Elevene har fått ulike oppgaver, ett eksempel er:

"Vi oppfordrer til å bruke tida til å ta vare på dere selv og hverandre. En time fysisk aktivitet hver dag er anbefalt. Mange har en bok de er i gang med å lese, kanskje på nynorsk eller engelsk? Bruk gjerne litt tid hver dag på lesing, for eksempel 20-30 minutter daglig. Hold kontakten med klassekamerater og andre venner, vær snille og inkluderende med hverandre, om enn på avstand!"

Lærerne har også hatt tett samarbeid denne uka, vi har hatt klasseteammøte for å planlegge uka og følge opp enkeltelever, fagteam for å planlegge og evaluere undervisning og trinnteam for å planlegge den kommende uka og dele erfaringer fra uka som har gått. Og, så er det jo slik at vi voksne synes jo også det er veldig hyggelig å se noen kjente ansikter. På sharepoint har vi en felles mappe der vi legger ut opplegg, planer osv. slik at vi har god oversikt over hva som skjer.

Det er en helt spesiell situasjon vi nå befinner oss i. Opplæringen vil naturlig ikke ha samme kvalitet som den ville hatt i klasserommene på Nordberg, men vi gjør det vi kan for å legge til rette for gode læringssituasjoner. Vi vet at det faller ekstra mye på dere foresatte nå – takk for at dere er en del av Nordberglaget!
Vi minner om at det aller viktigste nå er helseperspektivet; forhold dere nøye til retningslinjer fra øverste myndighet og ta godt vare på hverandre!

God helg!

Med vennlig hilsen                                                                              

ledelsen ved Nordberg skole