Foreldremøter og oppstart

Elever i klasserom

Dette blir et spennende skoleår med blant annet innføring av ny læreplan, videre arbeid med MOT (Robust ungdom og Skolen som samfunnsbygger), åpning av nytt elevtorg, fokus på elevaktive læringsformer og forhåpentligvis skoleturer til Rjukan for 10.trinn i september. Elevene blir i dag møtt av skolens ledelse og rådgivere ved inngangsdørene. Der får de hver sin MOT-buff (deles ut i hht. smittevernsråd). Elevene får i løpet av uka sin egen PC og ny PC-mappe.

Lærerne har allerede vært på plass i en uke. De er godt forberedt og klare til å legge til rette for sosial og faglig utvikling for skolens elever. Vi kommer dette skoleåret til å ha fokus på de tre tverrfaglige temaene i ny læreplan: Folkehelse og livsmestring, Bærekraftig utvikling og Demokrati og medborgerskap.

Vi gjennomfører foreldremøter følgende datoer. For 9. og 10.trinn blir møtene digitale:

-          8.trinn: 27.august i Aulaen på Kringsjå

           (8AB: kl.18.15, 8CD: kl.19.30, 8EF: kl.17.00)

-          9.trinn: 10.september - Digitalt møte

           (9AB: kl.17.00, 9CD: kl.18.15, 9EF: kl.19.30)

-          10.trinn: 9.september - Digitalt møte

           (10AB: kl.17.00, 10CD: kl.18.15, 10EF: kl.19.30)

Nærmere informasjon kommer fra kontaktlærere.

 

Dessverre er situasjonen som kjent slik at skoleåret starter på gult nivå i henhold til FHI og Udirs retningslinjer for smittevern. Dette innebærer følgende rutiner:

 • En klasse er en kohort.
 • Alle elever har sin faste pult og stol i eget klasserom.
 • Elevene benytter faste innganger, og det er ikke anledning til å oppholde seg i ganger eller gå inn i andres klasserom i friminuttene.
 • Vi fortsetter med gode rutiner rundt håndvask.
 • Det gjennomføres forsterket renhold på hele skolen.
 • Alle som kan sykle eller gå til skolen må gjøre det. Elever som er avhengige av å ta kollektivt anbefales å bruke munnbind.
 • All mat og drikke må medbringes. Vanndispensere er stengt. Kantine og skolefrukt utgår. Nærbutikkene anbefales ikke grunnet smittevern.
 • Ved bruk av andre rom rengjøres alle kontaktflater før og etter bruk.
 • Fremmedspråkundervisning organiseres noe ulikt på trinnene: 8.trinn gjennomfører i språkgrupper med 2 meter avstand mellom kohortene. 9.trinn og 10.trinn vil variere mellom Teams i eget klasserom, hjemmeundervisning og alternative læringsarenaer i nærmiljøet.
 • Valgfag gjennomføres utendørs i oppsatte faggrupper, evt. hjemmeundervisning. Alt etter fagets egenart.
 • Kroppsøvning foregår utendørs. Dusjer kan dessverre ikke benyttes foreløpig.
 • Elever med symptomer skal ikke møte på skolen.
 • Hvis symptomer oppstår i løpet av skoledagen, kontaktes foresatte og eleven settes isolert på skolen.
 • Ved eventuelle smittetilfeller vil det komme informasjon til de berørte.

 

Vi ser frem til det nye skoleåret og samarbeidet med dere!

Vår skolehverdag - korona