Skole-SMS

For å melde inn fravær pr SMS, må følgende meldingsmal benyttes:

Nordberg  Klasse Selve meldingen - SMS sendes til   417 16 112

Eksempel:

Nordberg  9a  Ola er syk i dag.