Oslostandard for skole-hjem samarbeid

Samarbeid

Målet med standarden er å skape gjensidig tillit ved tydelig å avklare hva foresatte kan forvente av skolen og hva skolen forventer av de foresatte.

Les mer om Oslostandard hjem-skole på Oslo kommune sin nettside