Trivselsregler

 • Vi hilser høflig på hverandre når vi møtes.
 • Vi skal ikke banne eller bruke stygge ord til- eller om hverandre.
 • Vi skal takke når vi får noe eller noen gjør oss en tjeneste.
 • Vi skal vise hensyn til hverandre.
 • Ingen skal ha lue eller caps inne og i undervisningssituasjonen.
 • Vi går rolig innendørs.
 • Mobiltelefon skal være slått av i undervisningstiden.
 • Tobakk og rusmidler er ikke tillatt benyttet på skolens område.
 • På ekskursjoner eller tur må ingen forlate gruppen uten at man har med melding fra foresatte.
 • Alle som sykler til skolen bør ha hjelm.
 • Elever skal ha tillatelse fra foresatte til å forlate skolens område i skoletiden / midttimen. (Eget      skjema.)
 • Elever er selv ansvarlige dersom de bringer med seg kostbare klær, elektronisk utstyr etc. på skolen og dette blir stjålet eller ødelagt. Skolen oppfordrer til ikke å ha med kostbare saker.
 • Elever som ødelegger skolens utstyr eller materiell er erstatningsansvarlige.
 • Skateboard, rollerblades og  sparkesykkel etc. skal ikke brukes inne på skolen.
 • Alle hjelper til med å holde skolen i orden, og holde orden på skolen.
 • Alle skal bidra til et godt skolemiljø for alle!

(Etter drøfting i elevråd, personalet, MBU og skolens ledelse. Revidert 2015) 

 Les Osloskolens sentrale ordensreglement