Skole-SMS

SMS ikon

SMS sendes til: 417 16 112

 

For å melde inn fravær pr SMS, må følgende meldingsmal benyttes:

Nordberg  Klasse  Fraværsmeldingen 

Eksempel:
Nordberg  9a  Ola er syk i dag.