Overgang til ungdomsskole

Etter jul i 7. klasse starter vi arbeidet med overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn. Vi har mye kontakt med barneskolene bl.a. kartlegger vi elevene. Målet er å legge godt til rette for den enkelte, både faglig og sosialt. Vi er på barneskolene og møter elevene der 2 ganger på vårparten.

Da har vi et felles informasjonsmøte og deretter går vi klassevis og åpner for alle mulige spørsmål som elevene har i forhold til skolestart på ny skole. Elevene skriver sine spørsmål anonymt på lapper, og elever på 8.trinn svarer. Dette tar vi seriøst, det er ingen spørsmål som er for "dumme"! Nærmere sommerferien har vi et informasjonsmøte for foresatte fra de tre barneskolene og en "Bli kjent" dag for alle 7. klasse elevene. Elevene får omvisning på Nordberg skole og deltar gruppevis på en natursti med mange sosiale oppgaver underveis.

Nye klasser - nye kamerater

Når det gjelder sammensetningen av nye klasser er det lærerne fra barneskolene som setter sammen grupper med elever som de mener kan fungere godt sammen. Elevene får altså ikke ønske hvem de skal gå i klasse med. Erfaringen vår er at lærerne fra barneskolene vet best hvem som passer sammen og hvem som ikke bør gå sammen.

Listene med de nye klassene blir slått opp på Nordberg skole et par dager før skolestart i august, og da er det mange spente elever! Dette pleier imidlertid å gå svært så bra, og mange nye bånd blir knyttet den første tiden.

Oppstart ungdomsskolen

De første 6 ukene av skoleåret i 8.klasse er sosiallærer og avdelingsleder mye i klassene og snakker med elevene. De har samtalegrupper med elevene etter 6 uker og kartlegger trivsel, forhold til lærere, arbeidsplaner og leksemengde. I innskolingsperioden legges det mye vekt på å bli kjent, trivsel, trygghet og et godt læringsmiljø. Elevene blir kartlagt faglig og det jobbes med læringsstrategier. Prøver og karakterer kommer gradvis.

Vi er svært opptatt av en god dialog med foreldrene om overgangen, og det er mye bedre at foreldre tar kontakt en gang for mye enn en gang for lite. Hovedoppgaven vår er jo å ta vare på elevene og sørge for at hver enkelt får lært mest mulig på vår skole!