Sosialrådgiver

Sosialrådgiver på Nordberg skole: 

Eirin Elizabeth Granlund
E-post: eirin.granlund@ude.oslo.kommune.no 
Telefon 22584906 

Aktuelle samarbeidspartnere

PP-tjenesten (pedagoisk psykologisk tjeneste)

Tlf. 24093600

Skolen henviser med underskrift fra foresatte, men foresatte kan også selv ta direkte kontakt. PPT utreder og konkluderer om eleven har rett til spesialundervisning, i hvilket omfang og hva slags undervisning. PPT uttaler seg og anbefaler tildeling av egen PC og retteprogram fra Hjelpemiddelsentralen. De sier også noe om rettigheter i forbindelse med prøver og eksamen, og er med og vurderer eventuell særskilt søknad til videregående skole. PPT følger også opp elevene i videregående skole. Rene lese/skrive - problemer blir ofte henvist direkte til logoped.

BUP (barne og ungdoms psykriatisk i Nydalen)

Tlf. 24093600
Foresatte tar selv direkte kontakt, men må ha henvisning via fastlege.

Helsestasjon for ungdom i Nydalen

Tlf. 23270700/05
Åpent mandag og torsdag 15.30–18.30

Forebyggende tjeneste hos politiet

Tlf. 22668535
Skolen tar kontakt ved behov, men også foresatte og elever kan ta kontakt.

Udirs portal om mobbing: Nullmobbing.no

Oslo kommune sin nettside om: Spesialundervisning

Oslo kommune sin nettside om: Nydalen helsestasjon for ungdom (HFU)