Rådgivertjenesten

Rådgiver

Du kan komme til rådgiver for å snakke om:

· Mobbing

· Vanskelige følelser eller opplevelser

· Personlige, helsemessige eller sosiale problemer

· Skole- og klassemiljø

· Informasjon og veiledning om yrkes- og utdanningsmuligheter

· Informasjon om rettigheter i videregående opplæring

Du kan avtale tid eller droppe innom. Du kan komme til oss for å snakke om hva du vil, og dersom du har behov for hjelp fra andre tjenester så kan vi hjelpe deg med å komme i kontakt. Foreldre kan selvfølgelig også ta kontakt med oss.

Trygve Bredeli 
Rådgiver
E-post: trygve.bredeli@ude.oslo.kommune.no 
Tlf.: 22584906

Astrid Vagnildhaug
Rådgiver
E-post: astrid.vagnildhaug@ude.oslo.kommune.no
Tlf.: 22236841