Lekseklubb

Lekseklubb er et frivillig "drop-in" tilbud til elevene, hvor elevene selv velger hvilke fag de vil jobbe med. Både bibliotekar og assistenter vil være tilstede under lekseklubben, så det er gode muligheter til å få hjelp med leksene.